Projecten

Good Goan richt zich de komende jaren op een viertal kerngebieden:

1. Armoedebestrijding en inkomensontwikkeling
Gericht op bestrijding van armoede in het buitenland, maar ook op stille armoede in binnenland;

2. Educatie
Gericht op ondersteuning van scholing in gebieden waar geen of nauwelijks scholing mogelijk is. Binnen dit kerngebied is specifiek aandacht voor christelijk onderwijs waarin mensen in aanraking worden gebracht met het christelijk geloof.

3. Gezondheidszorg
Gericht op ondersteuning van kleine ziekenhuizen in landen waar armoede heerst door beschikbaarstelling van medische voorzieningen, meubilair en waterputten. Mede via de lokale medewerkers komen mogelijke projecten bij het bestuur die vervolgens de mogelijke projecten aan de hand van aantal criteria beoordeeld. Er wordt alleen daadwerkelijk met een project gestart wanneer er een dekkende financiering is en er voldoende zicht op het inzetten van de gelden alsmede deugdelijke begeleiding ter plekke.

4. Sociale en culturele projecten
Gericht op ondersteuning van lokale verenigingen die een sociale of culturele bijdrage leveren aan lokale gemeenschappen.
Binnen deze kerngebieden zal vanuit de stichting steeds worden gehandeld vanuit een christelijke visie waarbij het gebed is dat deze hulp mensen zal brengen tot Jezus Christus.