Financiering

Teneinde de doelstellingen te bereiken moet er geld worden ingezameld. De Stichting Good Goan heeft daarvoor twee kanalen:

Uitkering van de 10% van de jaarlijkse winst van Pultrum Holding BV (eerder wordt dit benoemd als Pultrum/Westdijk Groep) aan de Stichting Good Goan.

Giften van bedrijven en particulieren die ontvangen worden via de bankrekening van de stichting. Het werven van deze fondsen gebeurt actief via.. Eenmaal per jaar legt de Stichting Good Goan verantwoording af aan de gevers door middel van een overzicht van de besteding van de giften.