Werkwijze

Bij de realisatie van projectgebonden ondersteuning werkt Good Goan met het volgende model:

Belangrijk basiscriterium is dat uitsluitend wordt samengewerkt met directe lijnen met NGO’s of individuele tussenpersonen. Hierdoor is zicht op de besteding van de gelden. Voor zover mogelijk is de hulp die de Stichting Good Goan biedt eenmalig en van korte duur.