Beroep doen op de Stichting

Een aanvraag voor een bijdrage, ten behoeve een doel die binnen de doelstellingen valt van onze Stichting, kan gedaan worden middels een schriftelijke aanvraag via het secretariaat (erik@goodgoan.nl). Vermeld u duidelijk uw naam en contactgegevens en geef aan wat de hoogte is van de te verwachten bijdrage, alsmede een duidelijke omschrijving van de besteding en de belanghebbende persoon, vereniging of organisatie.