Homepage

De Stichting Good Goan is een Nederlandse stichting, gevestigd te Rijssen-Holten, opgericht in 2023. De stichting heeft ten doel financiële hulp te verstrekken aan mensen en/of projecten waarbij de focus ligt op armoedebestrijding, educatie en gezondheidszorg, maar ook sociale en culturele projecten in de breedste zin des woords kunnen worden ondersteund. Daarbij wordt niet alleen financiële steun gegeven, maar ook waar nodig immateriële hulp geboden.

De stichting verstaat haar doel in het licht van het Woord van God, de Bijbel waarbij haar activiteiten worden verricht vanuit de christelijke visie op en betrokkenheid bij het welzijn en de welvaart van mensen waar ook ter wereld. Hierbij laat zij zich inspireren door twee Bijbels principes, enerzijds de woorden uit Mattheüs 6:3: “Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet”. Anderzijds door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan: geef medische zorg en help mensen zelfstandig een inkomen te generen.

De Stichting Good Goan richt zich op mensen aan de onderkant van de samenleving, ongeacht levensovertuiging. Hierbij wordt bijgedragen aan de waardigheid van het leven voor mensen die zonder dat extra steuntje in de rug, deze waardigheid moeten missen. De doelstelling van Good Goan is daarbij niet om permanent financiële hulp te bieden. Met andere woorden: Good Goan wil geen vissen uitdelen en ook geen hengels, maar wil zorgen dat mensen zelf hun hengel kunnen maken. Mede daarom is de hulp vanuit de Stichting Good Goan project-gestuurd. Het motto van de stichting is: